ACeS SAT PHONE - Satellite Mobile Phone
หน้าแรก เกี่ยวกับ ACeS SAT PHONE
FAQ : คำถามที่พบบ่อย

ถ้านำเครื่องโทรศัพท์เอเซียสไปใช้ในต่างประเทศและต้องการจะโทรกลับประเทศไทยจะคิดค่าบริการอย่างไร?
ท่านสามารถนำเครื่องโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมเอเซียสไปใช้งานได้ใน 24 ประเทศทั่วเอเชีย โดยจะคิดค่าบริการ อัตราเดียวกันกับที่ท่านใช้งานอยู่ที่เมืองไทย ตัวอย่างเช่น ท่านนำเครื่องไปใช้ในทะเลแถบประเทศอินโดนีเซีย และต้องการจะโทรกลับบ้านที่จังหวัดปัตตานี ท่านสามารถกดรหัสทางไกลจังหวัดปัตตานีตามด้วยเลขหมายที่บ้านได้ทันที โดยอัตราค่าโทรออกจะขึ้นอยู่กับประเภทและโปรโมชั่นของเครื่องท่าน และหากคนทางบ้านต้องการที่จะติดต่อกับท่าน ก็เพียงแค่กด “081” แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์เอเซียสเท่านั้น โดยคนทางบ้านท่านจะเสียค่าบริการ โทรออกอัตราเดียวกับการโทรเข้าโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนที่ี่กรุงเทพฯของเครื่องท่าน ส่วนอัตราค่ารับสายของท่านจะขึ้นอยู่กับประเภทและโปรโมชั่น

ฝ่ายบริการลูกค้าของเอเซียส ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่?
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ให้บริการสอบถามยอดเงินคงเหลือและเติมเงินผ่านโทรศัพท์หมายเลข 0-2100-4000 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

วงเงินค่าใช้บริการคงเหลือหมายถึงอะไร?
วงเงินค่าใช้บริการคงเหลือ = วงเงินการใช้บริการ - ค่าใช้บริการ
วงเงินการใช้บริการ คือจำนวนเงินที่ลูกค้าสามารถใช้บริการโทรศัพท์ได้ ปกติทางบริษัทฯจะกำหนดให้หมายเลขละ 5,000 บาท
ค่าใช้บริการ คือจำนวนเงินค่าใช้บริการที่ออกใบแจ้งค่าใช้บริการ (Billed) บวกกับ จำนวนเงินค่าใช้บริการที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งค่าใช้บริการ (Unbilled)

ท่านสามารถสอบถามวงเงินการใช้บริการคงเหลือได้อย่างไร?
ฝ่ายสินเชื่อและรายได้ ให้บริการโทรศัพท์แจ้งวงเงินฯ คงเหลือให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยจะแจ้งให้ทราบ เมื่อมีวงเงินฯ คงเหลือให้ใช้งานได้ประมาณ 500 บาท หรือท่านสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลข 02-1003398

ทำไมเครื่องถูกระงับการใช้บริการ?
การระงับการใช้บริการ เกิดจาก 2 กรณีคือ ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ 2 รอบบิล หรือมียอดการใช้บริการเต็มวงเงิน

ในกรณีที่ต้องการเข้ามาซื้อเครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์ต่างๆหรือบัตรเติมเงินที่สำนักงานใหญ่ สามารถชำระเป็นเช็คต่างจังหวัดได้หรือไม่ ?
ทางบริษัทฯขอไม่รับเช็คสาขาต่างจังหวัด เนื่องจากต้องรอ Clearing นาน (ประมาณ 7 วัน) ในกรณีนี้ขอแนะนำให้ลูกค้านำเช็คโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทจะสะดวกกว่า

ทางบริษัทฯ มีบริการเครื่องสำหรับเช่าหรือไม่?
ทางบริษัทฯ มีบริการเครื่องให้เช่าทั้งแบบรายสัปดาห์และรายเดือน โดยท่านสามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2100-4000

ลูกค้าที่ใช้ระบบเติมเงินสามารถจะขอดูรายละเอียดการใช้บริการได้หรือไม่?
ลูกค้าระบบเติมเงินทั้งแบบโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้าน สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการได้โดยติดต่อขอแบบฟอร์มจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และมีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. กรณีขอเป็นรายครั้ง มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 535 บาท (รวม VAT) ขอรายละเอียดได้เพียง 30 วันหรือ 1 เดือนเท่านั้น
2. กรณีต้องการเป็นรายปี ราคาพิเศษเพียง 2,140 บาท ( รวม VAT) โดยทางบริษัทฯจะสรุปยอดทุกสิ้นเดือนแล้วดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

ถ้าซิมการ์ดหายจะต้องทำอย่างไร?
ลูกค้าระบบจดทะเบียน : ให้ท่านรีบโทรเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อขอให้ระงับสัญญาณชั่วคราว โดยส่งแฟกซ์สำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมลงชื่อรับรองเข้ามา กรณีนิติบุคคลให้้ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯอายุไม่เกิน 3 เดือน สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อม ลงนามรับรอง จากนั้นให้ท่านไปแจ้งความและนำใบแจ้งความพร้อมเอกสารอีก 1 ชุด มาซื้อซิมการ์ดใหม่ ่หมายเลขเดิมได้ ในราคา535บาท <ราคารวมVAT> โดยท่านสามารถดำเนินการผ่านตัวแทนจำหน่ายของเราที่ท่านอยู่ใกล้ได้ทุกแห่งลูกค้า

ระบบเติมเงิน : ท่านสามารถซื้อชุด Starter Kit ซิมการ์ดใหม่ ่หมายเลขใหม่ ได้ในราคา 1,000 บาท (แถมโทรฟรี 500 บาท) ไม่สามารถขอทำ ซิมการ์ดใหม่ หมายเลขเดิมได้

การจ่ายชำระค่าใช้บริการของนิติบุคคล ควรหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อย่างไร?
คำนวณภาษีจากยอดค่าใช้บริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้
1. ค่าใช้บริการรายเดือน (Monthly Fee) อัตรา 5%
2. ค่าใช้บริการ (Airtimes) อัตรา 3%

ทางบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร?

1. กรณีจ่ายชำระเป็นเช็ค ให้จัดส่งเช็คพร้อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. กรณีจ่ายชำระผ่านธนาคาร
2.1 ส่งโทรสาร ใบโอนเงิน พร้อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ที่ หมายเลข 02-1003415
2.2 ส่งไปรษณีย์ต้นฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายใน 5 วันนับจากวันที่ชำระค่าบริการ
(หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถนำหนังสือรับรองการ หักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้รับมาภายหลังมาบันทึกเป็นการรับชำระค่าบริการได้ )
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 02-1004000


ทางบริษัทฯ มีบริการเครื่องสำหรับเช่าหรือไม่?
ทางบริษัทฯ มีบริการเครื่องให้เช่าทั้งแบบรายสัปดาห์และรายเดือน โดยท่านสามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2100-4000

Home | Company Profile | Product | Dealer | Privacy Policy | Technology | Airtime Rate | FAQ | Contact
 http://www.acesthailand.com - ACeS sattelite mobile phone service Copyright @ Aces Regional Service 2010 All Rights Reserved
Jasmine 3BB Hotspot www.tlcthai.com 3BB Broadband Internet ADSL 10 Mb